RCS в комуникация с всеобхватния SMS - бъдещето при бизнес съобщенията

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА RCS

Разширени функционалности

В допълнение към мултимедийните формати, RCS позволява използването на шаблони за отговори и действия, както и визуално привлекателно излагане на съдържание.

Без нужда от приложение

RCS ви позволява да изпращате мултимедийно съдържание, без да инсталирате допълнително приложение. Всичко, от което се нуждаете, е телефонния номер на потребителя.

Проверен изпращач

Като проверен изпращач с брандирани и персонализирани функционалности в чата вие градите доверие и получавате повече отговори.

Разширете своите CRM, ERP и други системи, като интегрирате нашите платформи за съобщения.

Beratung Anfordern

Ich bin Entwickler und interessiere mich für die Schnittstellenbeschreibung. API einsehen

ЗАЩО RCS

RCS надгражда популярния SMS с богато съдржание и разширени функции.

С RCS създавате интерактивни мобилни преживявания в стандардната SMS апликация на потребителите.

Външният вид на RCS съобщенията, каналите и новините може да съответства на вашата корпоративна идентичност.

По този начин получателите на съобщения могат моментално да разпознаят вашия бранд, което увеличава шанса за отговори или взаимодействия с кампанията.

Опростете взаимодействието с клиентите си с направалявани и интуитивни потребителски процеси.

Съдържанието може да бъде ясно представено в различни формати, като например карусел и флип карти.

Разработването на RCS започна през 2008 г. с цел премахване на ограничението от 160 символа при SMS съобщенията. След като първите приложения за съобщения излязоха на пазара, RCS стана все по-интересен за доставчиците на мобилни услуги, които искаха да бъдат в крак с мултимедийните възможности на приложенията за съобщения.

RCS И OMNICHANNEL

Свържете се със своите клиенти през каналите, които използват сега и ще използват в бъдеще.

Нашата Omnichannel Messaging платформа постоянно получава връзки с нови канали и е оптимизирана и готова за нови технолигии.

Насладете се на комбинацията от широкото разпространение на SMS и функционалността и визуалните разнообразия на RCS.

Ако получателят използва мобилна мрежа или устройство, което не поддържа RCS, съобщението ще бъде доставено чрез SMS или MMS, дори без достъп до интернет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАШАТА OMNICHANNEL ПЛАТФОРМА

Omnichannel

Безупречна комуникация между вашата компания и потребителите чрез всички комуникационни канали.

Сигурност

Нашата инфраструктура и процеси отговарят на стандартите за сигурност и защита на данните.

Оценка в реално време

Състоянието на всяко съобщение се следи в реално време и статистическите данни са показани на таблото за управление.

Започнете да използвате RCS - комуникационната технология на бъдещето.

Kontakt aufnehmen