Увеличете нивото на защита на потребителските акаунти с двуфакторно удостоверяване чрез SMS.

2FA SMS ПРОВЕРКА ПРЕДОСТАВЯ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАЩИТА

Много компании използват двуфакторно удостоверяване чрез SMS, за да защитят чувствителните данни на своите потребители. Изпращането на код за удостоверяване на мобилни транзакции (mTAN) или еднократни пароли (OTP) чрез SMS е популярно, защото е лесно – проверката се осъществява чрез мобилен телефон, без изтегляне на приложения и без допълнителни устройства като токени.

Двуфакторното удостоверяване засилва обичайния процес на регистрация или влизане чрез имейл или парола с допълнителна стъпка за сигурност – изпращане на SMS за потвърждение.

2FA предпазва от злоупотреби и кибер атаки. За да получат неоторизиран достъп до такива защитени акаунти, хакерите трябва да преодолеят две препятствия едновременно: да дешифрират паролата и да получат достъп до мобилния телефон на потребителя, който обикновено е винаги под ръка, и може да бъде заключен в случай на загуба.

Двуфакторното удостоверяване осигурява двойна защита при влизане - просто чрез изпращане на SMS към мобилния телефон на потребителя.

VERKAUF KONTAKTIEREN

Най-висок процент на доставени съобщения

Нашата платформа за съобщения гарантира доставка на съобщения за секунди и осигурява най-високата степен на доставяне в световен мащаб. Процентът на съобщенията, доставени чрез SMS, е почти 100%.

Лесна интеграция

Двуфакторният метод за проверка може много лесно да бъде интегриран в съществуващите системи за вход. Той гарантира допълнителна сигурност за потребителите и е професионален начин за удостоверяване.

mTAN чрез гласови съобщения

Номерът за удостоверяване на мобилната транзакция може да бъде изпратен и чрез гласови съобщения. Нашата система различава мобилния телефон от фиксиран номер и може да изпрати съответно SMS или гласово съобщение.

Директно и лесно

Потребителите на мобилни телефони почти винаги имат устройството до себе си. Следователно използването му за удостоверяване чрез SMS е бързо и лесно – не изисква мобилен достъп до интернет, изтегляне на допълнителни приложения или използване на токени.

Еднократните пароли (OTP) чрез SMS позволяват най-простото влизане - потребителят се нуждае само от мобилен телефон.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВХОД чрез ЕДИННИ SMS КОДОВЕ

Увеличете нивото си на сигурност с потвърждаване в две стъпки.

Kontakt