Докладвайте навреме за извънредни ситуации - чрез бързи и лесни SMS сигнали.

SMS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Технически неизправности могат да възникнат по всяко време. Единственият начин да ускорите процеса на ремонт и да намалите произтичащите от това щети е да уведомите своевременно обслужващия персонал. SMS е надежден начин за предупреждение при спешни случаи.

С помощта на SMS аларми и предупреждения можете да информирате служителите си за възможен проблем възможно най-скоро. Освен това алармите могат да бъдат настроени на няколко нива на известяване – известието се изпраща първо до една група служители, а след това до друга – докато някой отговори. По този начин може да се избегне ненужното изпращане на масови известия до всички служители, но също така и важното съобщение не остава незабелязано.

Осигурете потока от информация в извънредни ситуации с SMS аларма и решение за предупреждение.

KONTAKT AUFNEHMEN

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ ВСЯКА СИТУАЦИЯ

SMS съобщенията са подходящи за всички възрастови групи и имат най-висок процент на доставка и на отваряне.

Изпращането на групови SMS аларми и предупреждения, като прогнози за лошо време, може да предотврати повреда и да увеличи сигурността.

С функцията за директна обратна връзка алармата може да се изключи и да се потвърди получаването на известието.

Потокът от информация в извънредни и кризисни ситуации може да бъде предварително програмиран. Координацията на живо може да се осъществи чрез двупосочни съобщения.

SMS е подходящ като резервно решение в случаите, когато получателите на спешни съобщения не могат да отговорят на обичайните комуникационни канали.

Уверете се, че спешните ви известия стигат до получателя в точното време – чрез SMS или гласови съобщения.

Dringliche Email-2-SMS Meldungen

УСЛУГАТА ЗА АЛАРМИРАНЕ ЧРЕЗ SMS

Надеждност

Защитена сървър инфраструктура и интелигентно пренасочване.

Бързина

Мощен портал за съобщения с най-висок процент на доставка.

Мащаб

Гъвкава и мащабна услуга според вашите нужди.

При спешни случаи всяка секунда е от значение. Независимо дали става въпрос за 5 или 50 000 получатели, нашата SMS алармена услуга предупреждава всички потребители едновременно.

KONTAKT