Политика за защита на личните данни

Последна промяна: март 2021 г.

Благодарим Ви, че посетихте нашия уебсайт и проявихте интерес към нашите услуги.

ЕН ТИ ЕЙЧ приема защитата на личните данни като въпрос от голямо значение и се отнася подобаващо към тях. Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да предостави информация на посетителите на уебсайта какви лични данни се събират по време на посещението, как се обработват и какви мерки се вземат за тяхната защита.

Всички термини, използвани в тази Политика за защита на личните данни, имат същото значение като в Регламента (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните).

1. Ръководител на обработката на лични данни

Ръководител на обработката на лични данни: NTH Media d.o.o.

Адрес: р-н Средец, бул. Цар Освободител, 14, ет. 5 гр. София

Имейл: info@nth.ch

Като ръководител на обработката на лични данни във връзка с този уебсайт, ние сме длъжни да Ви информираме за целите на събиране на Вашите лични данни. Когато посещавате нашия уебсайт, вие доброволно ни предоставяте част от информацията в съответствие с целите, описани по-долу в тази Политика за защита на личните данни.

● Въпроси за защита на личните данни

Ако имате въпроси относно обработката или защитата на вашите лични данни, не се колебайте да се свържете с нас по имейл: dataprotection@nth.ch

Можете да оттеглите всички данни на съгласие по всяко време, като изпратите заявка на имейл: dataprotection@nth.ch

● Защо и на каква база обработваме вашите данни

Посетете нашият уеб сайт

Когато посещавате нашия сайт, ние използваме услуги на трети страни, като Google Analytics, за да събираме стандартни данни в блога и подробности за моделите на поведение на посетителите. Правим това, за да разберем информация, като например броя на посетителите на различни части на сайта. Тези данни се обработват само по начин, който не идентифицира никого. Ние не позволяваме на Google да разкрива самоличността на посетителите на нашия уебсайт. Ние също използваме LinkedIn Analytics. Вижте подходящото съобщение за защитата на личните данни за повече информация.

Когато разглеждате нашия уебсайт, ние автоматично поставяме необходимите бисквитки във вашия браузър. Можете да приемате бисквитки за реклама или анализ. Събираната от нас информация ни помага да поддържаме и подобряваме нашия уебсайт и бизнес. Обикновено това включва вашия IP адрес, вида на браузъра, страниците, които сте посетили, и реда, в който сте ги посетили, както и дали сте нов или повторен посетител. Прочетете нашата политика за бисквитки за повече информация.

● Посетете нашите социални мрежи

ЕН ТИ ЕЙЧ използва определени социални мрежи. Ако се свържете с нас чрез някоя от нашите социални мрежи, ние ще съхраняваме вашата информация и ще я използваме в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни.

Ние присъстваме в следните социални мрежи:

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/nth-business-messaging/

Запитвания за бизнес сътрудничество или услуги, които предоставяме

Когато се свържете с нас относно нашите услуги, ние използваме следната информация за контакт:

● Име и фамилия

● Имейл адрес

● Телефон / мобилен номер

Ние използваме тези данни за целите на извършване на действия, предшестващи сключването на договори и по-късно сключването на договори, а също така обработката на тези данни е от законен интерес за нас по отношение на развиване на бизнес отношения и евентуално бизнес сътрудничество. Ние ще съхраняваме вашата информация в продължение на три години от датата, на която сме я получили. В случай на сключване на договор между вас и ЕН ТИ ЕЙЧ, ние сме задължени по закон да съхраняваме вашите данни за по-дълъг период.

Заявления за работа, студентска работа или стаж

В случай, че се интересувате от работа или стаж в нашата компания, по време на процеса на подбор, в зависимост от етапа му, можем да обработим следните данни:

● Име и фамилия

● Имейл адрес

● Телефонен номер

● Вашaта автобиография

● Резултати от тестовете

Ако няма отворени позиции, моля, изпратете отвореното си заявление на адрес posao@nth.ch. Посочените данни ще се събират въз основа на законния ни интерес от намирането на нови служители и въз основа на факта, че посочените действия, които предхождат сключването на договора или водят до него.

Ние ще съхраняваме вашите данни за период от две години от датата на подаване въз основа на вашето съгласие, след което те ще бъдат изтрити. Ако не сте съгласни, че данните ще се съхраняват след кандидатстване или процедура за подбор, моля, уведомете ни.

В случай на сключване на договор, данните ще се съхраняват в съответствие със законоустановените срокове на съхранение.

Кой има достъп до вашите данни

Само оторизирани служители имат достъп до вашите данни и единствено за целите на изпълнение на техните задачи. ЕН ТИ ЕЙЧ няма да предава вашите данни на трети страни или да им позволи достъп до вашите данни, освен ако не е посочено друго в настоящата Политика или въз основа на законосъобразно искане на компетентен държавен орган.

Къде и как съхраняваме вашите данни

Всички данни, които събираме, се намират в нашата вътрешна ИТ инфраструктура, която е адекватно защитена от всички рискове по най-високите стандарти.

● Вашите права

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) и Закона за неговото прилагане имате следните права:

● Правото на информация за вашите данни, които нашата компания обработва;

● Право на достъп до лични данни; Право на корекция на лични данни; Правото на изтриване на лични данни („Право да бъдете забравени“), в съответствие със закона;

● Правото да се ограничи обработването на лични данни;

● Право на преносимост на данни;

● Право на възражение по имейл: dataprotection@nth.ch