Спечелете лоялността на клиентите с известия за App Push

ПРЕДИМСТВА НА APP PUSH

Дискретно

Реакциите на маркетингови съобщения и известия, изпратени до вече инсталирани мобилни приложения, са значително по-високи.

Безплатно

За разлика от SMS или други A2P известия, push известията са безплатни.

Геолокация

Благодарение на услугите за местоположение в приложенията за смартфони, известията за местоположение могат да бъдат изпратени успешно.

Разширете своите CRM, ERP и други системи, като интегрирате нашите платформи за съобщения и предложите нова висококачествена услуга на вашите целеви групи.

BERATUNG ANFORDERN

ИНТЕЛИГЕНТНО MULTICHANNEL РУТИРАНЕ

Възползвайте се едновременно от App Push и SMS

Нашият портал за съобщения ще разпознае дали даден потребител може да бъде достъпен чрез App Push. Ако потребителят на приложението не е активирал получаването на push известия, съобщението ще му бъде доставено чрез SMS.

Възползвайте се от мобилните приложения, за да оптимизирате бизнес процесите и да координирате служителите. Благодарение на функции и инструменти като услуги за местоположение, разпознаване на глас и текстови съобщения, Bluetooth, NFC, сензори за движение, IoT и App Push, потенциалът на мобилните приложения е огромен. В момента всички ваши служители ги носят в джоба си!

МОБИЛЕН CRM И APP PUSH

Оценете поведението на потребителите на приложения

Свържете App-ID на потребителя с CRM и наблюдавайте реакциите и поведението му по няколко канала едновременно, за да изпращате автоматични известия и да сегментирате потребителите.

Все още нямате собствено приложение? Благодарение на дългогодишния опит в мобилния бизнес, ние можем да ви помогнем при внедряването и разработването на мобилни приложения.

Kontakt aufnehmen