Изпращайте промоции и оферти по мобилните канали и правете допълнителни продажби.

ПРИДОБИВАНЕ НА КЛИЕНТИ ПО КАНАЛА НА СЪОБЩЕНИЯТА

Приложенията за SMS и съобщения са най-ефективният начин за комуникация с клиентите. Шансовете съобщенията, които изпращате по мобилни канали, да бъдат прочетени, са дори четири пъти по-високи, отколкото ако ги изпратите по имейл.

Можете да направите допълнителни продажби чрез целенасочена реклама. Единствената пречка за успеха е съгласието на потребителя. Съществуват обаче редица начини да получите съгласие и да обогатите клиентската си база, като например: организиране на лотария, изпращане на талон или отстъпка в замяна на абонамент и т.н.

Изпращайки оферти и промоции чрез SMS и приложения за съобщения, можете активно да достигате до клиентите там, където те прекарват най-много време – на мобилните си телефони.

Ще ви покажем как да привлечете нови клиенти чрез мобилен маркетинг.

Свържете се с нас

ПРИДОБИВАНЕ НА КЛИЕНТИ И СЪГЛАСИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Бъдете прозрачни – уведомете потребителите ясно кога и защо да се свържете с тях.

Ако отговорите своевременно на всички потребителски въпроси, ще бъде по-лесно да получите тяхното съгласие.

Вместо да питате потребителите директно за телефонен номер, насърчете ги първо да ви се обадят.

Персонализираните кампании, които канят потребителите да направят първата стъпка, са ефективни при събирането на потребителски номера.

Съобщенията са ефективен инструмент за сближаване на компаниите и клиентите.

След като съберете потребителски данни и телефонни номера, можете да започнете целенасочени кампании за съобщения, за да привлечете нови потребители, да популяризирате своите продукти и да засилите лоялността на клиентите.

  • Приложенията за съобщения са чудесни инструменти за стимулиране на продажбите, тъй като имат най-висок процент на отваряне.
  • Мобилните канали осигуряват непрекъснат диалог с клиентите и укрепват връзката ви с тях.

По време на първата регистрация потребителите най-вероятно ще позволят техният телефонен номер да се използва за маркетингови цели.

Важно е да посочите на потребителите предимствата, които ще пропуснат, ако откажат да дадат съгласието си да използвате техния номер за маркетингови цели.

Лотариите и конкурсите привличат вниманието на потребителите и увеличават продажбите.

Те могат да бъдат организирани чрез SMS и приложения за съобщения и са ефективен инструмент за придобиване на клиенти.

Точно както е важно да поискате от потребителите съгласие за представяне на маркетингови кампании, също така е трябва да им позволите да оттеглят съгласието си по всяко време.

Приложенията за съобщения ви позволяват да общувате с клиентите по интерактивен и забавен начин.

Поканете потенциални клиенти да се абонират за вашата услуга и промоционални оферти.

Генерирайте потенциални клиенти чрез мобилни канали и ги превръщайте в клиенти с насочени маркетингови кампании.

Свържете се с нас